Secure payment

Payment methods

  • PayPal payments,
  • Debit and credit cards,
  • SWIFT bank wire transfers,
  • Przelewy24 express payments,
  • Przelewy24 Instalments (available in selected countries only),
  • Cash on Delivery (COD - available in selected countries only).

The card operator is PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.